Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
18. září 2021 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí

compagnia del sorriso se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web compagnia del sorriso a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu compagnia del sorriso souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

compagnia del sorriso shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. compagnia del sorriso také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na compagnia del sorriso automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou compagnia del sorriso využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu compagnia del sorriso.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu compagnia del sorriso, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: compagnia del sorriso nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

compagnia del sorriso doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na compagnia del sorriso. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. compagnia del sorriso nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo compagnia del sorriso a rodinu webů compagnia del sorriso.

Použití osobních informací

compagnia del sorriso shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu compagnia del sorriso a k poskytování služeb, o které jste požádali. compagnia del sorriso také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z compagnia del sorriso a jeho přidružených částí. compagnia del sorriso vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. compagnia del sorriso neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. compagnia del sorriso Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc compagnia del sorriso může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb compagnia del sorriso a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

compagnia del sorriso nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

compagnia del sorriso udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu compagnia del sorriso za účelem zjištění, jaké služby compagnia del sorriso jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům compagnia del sorriso, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web compagnia del sorriso prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící compagnia del sorriso nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku compagnia del sorriso a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů compagnia del sorriso nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web compagnia del sorriso používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky compagnia del sorriso nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti compagnia del sorriso, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb compagnia del sorriso nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

compagnia del sorriso zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. compagnia del sorriso uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

compagnia del sorriso vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se compagnia del sorriso nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte compagnia del sorriso na adrese kapoclaudio@tiscali.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) Compagnia del Sorriso- Montemurlo (PO)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation